Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

jelnk
jelnk
3696 7606 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamissyseepy missyseepy
jelnk
jelnk
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
jelnk
jelnk
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaamelinowa amelinowa
jelnk
jelnk
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc. Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
jelnk

Dopóki Cię nie poznałam nie wiedziałam, że można pokochać kogoś tak bardzo.

July 21 2017

jelnk
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
jelnk
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaamelinowa amelinowa
jelnk
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
jelnk
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

May 07 2017

jelnk
3473 1259 500
Reposted fromscorpix scorpix viajemkartofle jemkartofle
jelnk
0239 c850
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viajemkartofle jemkartofle
jelnk
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaolgush olgush
jelnk
Reposted frombukoz bukoz viaolgush olgush
jelnk
5591 1daf 500
Reposted fromoll oll viaolgush olgush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl