Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

jelnk
2189 bfa8
3385 2e5c 500
jelnk
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
jelnk
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
jelnk
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 vianotperfectgirl notperfectgirl
jelnk
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianotperfectgirl notperfectgirl
jelnk
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— internety
Reposted frompasazerka pasazerka vianotperfectgirl notperfectgirl
jelnk
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
jelnk
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
jelnk
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viakoszmarek koszmarek
jelnk
Jestem już za słaba - na udawanie silnej.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapensieve pensieve
jelnk
8622 e10d
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarurky rurky
jelnk
1510 5e16
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viazapomniane zapomniane

June 12 2018

jelnk
5776 0044 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazapachsiana zapachsiana
jelnk
jelnk
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
jelnk
Zatęskniłam bardzo do takiego spokoju, chciałam, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności.
Reposted fromRequiemForaDream RequiemForaDream
jelnk
5780 d500 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
jelnk
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway

June 10 2018

jelnk

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl