Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

jelnk
9437 3c5d 500
Reposted fromsoftboi softboi
jelnk
9438 ac8e 500
Reposted fromsoftboi softboi
jelnk
0719 b577 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon

March 30 2019

jelnk
9434 9ab1 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
jelnk
8878 000b 500
jelnk
8826 fb79 500
jelnk
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viatulipanowa tulipanowa
jelnk

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
jelnk
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viatulipanowa tulipanowa
jelnk

March 04 2019

jelnk
8390 f8f0 500
Reposted fromloveproof loveproof vialaparisienne laparisienne

March 02 2019

jelnk
6525 3e24 500
jelnk
6900 dcb6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
jelnk
jelnk

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape vialaparisienne laparisienne
jelnk
3656 8473
Reposted fromdelain delain vialaparisienne laparisienne

February 25 2019

jelnk
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
jelnk
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawetryagain wetryagain
jelnk
1876 50c3
Reposted fromRowena Rowena viahardbitch hardbitch
jelnk
4501 83ca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viav2px v2px
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl