Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

jelnk
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
jelnk

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

jelnk
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
jelnk
9991 9b18 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viazapachsiana zapachsiana
jelnk
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
jelnk
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viaamelinowa amelinowa
jelnk
7474 2de9 500
Reposted fromAnetzschka Anetzschka viaamelinowa amelinowa
jelnk
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax viarawwwr rawwwr
1089 7358 500

iraffiruse:

living the dream

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viarawwwr rawwwr

March 09 2017

7653 710c 500
Reposted fromexp-japan exp-japan viatoniewszystko toniewszystko
jelnk
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viazapachsiana zapachsiana
jelnk
5364 d758 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafoodforsoul foodforsoul
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viazapachsiana zapachsiana

March 06 2017

jelnk
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viana-zakrecie na-zakrecie
jelnk
Wiesz, to jest ten moment kiedy budzisz się przy nim rozczochrana, bez makijażu i czujesz się swobodnie. A On nie wstydzi się przy Tobie płakać. Wiesz, że nawet gdy sam jest bardzo zmęczony to i tak zrobi Ci kawę a Ty upieczesz jego ulubione ciasto, mimo, że nie umiesz - to się nauczysz. Będziesz zawsze pierwszą osobą do której zadzwoni w ważnych chwilach a Ty będziesz zawsze miała do kogo napisać o tym, jak bardzo się boisz, czekając w poczekalni u dentysty. Ta chwila, gdy w sklepie zastanawiasz się co by zjadł na kolację, a On wstaje rano żeby pójść do sklepu po Twoją ulubioną drożdżówkę. Zawsze jest po Twojej stronie, mimo, że wie jak bardzo się mylisz, a Ty zawsze mówisz mu, że jest najlepszy bez względu na to co mówią inni. Wiesz, że zawsze odprowadzi Cię do domu gdy wypijesz zbyt dużo wina z koleżankami a Ty nie będziesz złościć się za to, że naprawiając Twój telefon popsuł go jeszcze bardziej i teraz już zupełnie nie działa. Wiesz, że nawet mimo ciężkiego dnia będziesz mogła schować się w jego ramionach a On będzie lubił z Tobą spać mimo tego, że ciągle go budzisz w nocy. Te wszystkie chwile gdy myślicie o sobie i wiecie, że takiej drugiej osoby nie spotka się nigdy i nigdzie. To jest coś co nazywamy bliskością.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
jelnk
jelnk
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viaamelinowa amelinowa
jelnk
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
It’s easy to love someone when they’re happy. What’s hard is loving someone when they’re crying on the bathroom floor at 2am because everything came crashing down at once.
— Midnight thoughts (sometimes I’m a mess)

March 05 2017

jelnk
9539 a4a9
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl