Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

jelnk
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz ,,Popiół i kurz. Opowieść ze Świata Pomiędzy” (via bezciebienieistnieje)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafoodforsoul foodforsoul
jelnk
7718 63c2
jelnk
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaamelinowa amelinowa
jelnk
A kiedy za mną zatęsknisz pamiętaj, że pozwoliłeś mi odejść. 
Reposted frommefir mefir viaamelinowa amelinowa
6386 0e3a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaamelinowa amelinowa
7819 7f2e 500
Reposted fromruthieful ruthieful viaasylopath asylopath
jelnk

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaarwenan1 arwenan1
jelnk
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viaMatalisman Matalisman
9844 5883
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagdziejestola gdziejestola
jelnk
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaMatalisman Matalisman

October 13 2017

jelnk
5460 7ba4
jelnk
6867 36d5
Reposted fromels els viaczarny czarny
jelnk
Kulisy sławy
Reposted fromkopytq kopytq viano-mocarz-jestem no-mocarz-jestem
3377 0475
Reposted frombrumous brumous viapozakontrola pozakontrola
jelnk
jelnk
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viachowchow chowchow
jelnk
8025 e3ee 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaslova slova

October 12 2017

jelnk
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl