Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

5086 87a5 500
jelnk
A gdy serce twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
jelnk
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
Reposted fromawakened awakened viaamelinowa amelinowa
jelnk
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
jelnk
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamelinowa amelinowa
jelnk
8507 7554 500
Reposted fromrichardth richardth viaamelinowa amelinowa
5594 165f 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaamelinowa amelinowa
jelnk

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaamelinowa amelinowa
jelnk
Nagle coś drobiażdżek wręcz na manowce złości wywiódł mnie.  Kochaj mnie mimo wszystko.
— Hey- Mimo wszystko
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaamelinowa amelinowa
jelnk

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viarawwwr rawwwr
2305 f61f 500
Reposted fromunco unco viafoodforsoul foodforsoul
jelnk
9200 f543
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaamelinowa amelinowa
jelnk
3385 09d2 500
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viarawwwr rawwwr
jelnk
-No i jak pani sobie to wyobraża?  No kurwa wcale sobie nie wyobrażam, ty głupia pizdo.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromzoou zoou viarawwwr rawwwr
jelnk
Na samą myśl, że muszę kimś zostać, ogarniał mnie nie tylko strach, ale wręcz mdłości. Nie mogłem znieść myśli, że zostanę prawnikiem, radnym, inżynierem czy czymś takim. Ożenię się, będę miał dzieci, dam się złapać w strukturę rodzinną. Codziennie będę chodził do pracy i wracał. Niemożliwa sprawa.
— szmira / bukowski
Reposted fromkyte kyte viarawwwr rawwwr
jelnk
5267 ec1c 500

just-a-spring-haze:

Edvard Munch, Toward the Forest, 1897c-1913, colour woodcut from two woodblocks

August 22 2017

jelnk
1403 b647 500
Reposted frompapaj papaj viaamelinowa amelinowa
jelnk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl