Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

jelnk
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
jelnk
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viasucznik sucznik
1354 d950 500
Reposted frominspired inspired vialaparisienne laparisienne
jelnk
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet

November 02 2018

jelnk
jelnk
jelnk
jelnk
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
jelnk
jelnk

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
jelnk

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
jelnk
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska

September 29 2018

3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu vialaparisienne laparisienne
jelnk
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud vialaparisienne laparisienne
jelnk
2675 3603 500
jelnk
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
jelnk
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam

September 21 2018

6932 4940 500
Reposted fromwordboner wordboner vialaparisienne laparisienne
jelnk
jelnk
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl