Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

jelnk
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
jelnk
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaamelinowa amelinowa
jelnk
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
jelnk
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

May 07 2017

jelnk
3473 1259 500
Reposted fromscorpix scorpix viajemkartofle jemkartofle
jelnk
0239 c850
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viajemkartofle jemkartofle
jelnk
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaolgush olgush
jelnk
Reposted frombukoz bukoz viaolgush olgush
jelnk
5591 1daf 500
Reposted fromoll oll viaolgush olgush
jelnk
jelnk
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
jelnk
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viazapachsiana zapachsiana
jelnk
1345 a211 500
Reposted fromministerium ministerium viazapachsiana zapachsiana
jelnk
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice viazapachsiana zapachsiana
jelnk
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
jelnk
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viazapachsiana zapachsiana
jelnk
9391 ae29 500
Reposted fromnatory natory viazapachsiana zapachsiana
jelnk

Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie

— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawbrewzasadom wbrewzasadom
jelnk

Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.

— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viawbrewzasadom wbrewzasadom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl