Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

jelnk
jelnk
jelnk
2532 10f0
Reposted fromnazarena nazarena viawanderlustgirl wanderlustgirl

November 14 2017

jelnk
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viaamelinowa amelinowa
jelnk
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaamelinowa amelinowa
jelnk
3626 849e
Dolne z dzisiaj, czyli 9.XI.2017. Znowu się zaczyna.
Reposted fromEmisja Emisja viaamelinowa amelinowa
jelnk
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaamelinowa amelinowa
4408 068d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaamelinowa amelinowa

October 27 2017

3263 cfed

h–e–r–o–i–n–a:

instagram | twitter: @heylizyy 

Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaamelinowa amelinowa
jelnk
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
7076 a7c4 500

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

jelnk
jelnk
5207 38ba 500
Reposted fromthilda thilda viaamelinowa amelinowa
jelnk

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaamelinowa amelinowa
1230 0963
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viazapachsiana zapachsiana
7463 e997
Reposted frombrumous brumous viazapachsiana zapachsiana

October 24 2017

jelnk
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaamelinowa amelinowa
jelnk
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaamelinowa amelinowa
jelnk
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana

October 16 2017

jelnk
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl