Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

jelnk
jelnk
7453 cdc9 500
Reposted fromniente niente vialaparisienne laparisienne
jelnk
7444 f20b 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
jelnk
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaSilentForest SilentForest
jelnk
7562 490d 500
Reposted fromverronique verronique viaazazel azazel

February 11 2019

jelnk
6465 8b30 500
nie radzę sobie.
jelnk
"Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły. Wyciągnie Cie z tego bagna w którym zatapiałeś się od dłuższego już czasu i poprowadzi nową drogą. Co ważniejsze - będzie szedł zaraz obok Ciebie.'"
jelnk

February 09 2019

jelnk
5646 9c00 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
jelnk
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa vianiezwyykla niezwyykla
jelnk
2622 f22a
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasucznik sucznik
jelnk
Chciałbym rozeznać się w sobie, póki nie będzie za późno.
— Jean-Paul Sartre, Mdłości

February 05 2019

jelnk
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio vialaparisienne laparisienne
jelnk
9525 fcce 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony vialaparisienne laparisienne
jelnk
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
jelnk
4570 1bf2
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialaparisienne laparisienne
jelnk
7622 5c01
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialaparisienne laparisienne

February 01 2019

jelnk
6909 0745 500
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl