Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

jelnk
2380 639f
jelnk

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaidosk8 idosk8
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaidosk8 idosk8
jelnk
5510 c4c4
Reposted fromvanilka vanilka viaidosk8 idosk8
jelnk
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem.
— J. L. Wiśniewski ,,Bikini"
jelnk
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
jelnk
jelnk
Czy chcesz zamieszkać na wyspie, pewnego dnia i ze mną?
To wystarczy że powiesz tak.
Bierz kapelusz jedźmy stąd, zdążymy na prom.
On zabierze nas na Kubę, zaraz po ślubie
Jeśli chcesz.
Jak widzisz ja już wiem
— Bitamina - Pytanie do niej
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
jelnk
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
jelnk
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
jelnk
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

August 07 2018

jelnk
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialilyoung lilyoung
jelnk
The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.
— Jordan Belfort
Reposted fromlittlemouse littlemouse viastylte stylte
jelnk
jelnk
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viastylte stylte

August 05 2018

jelnk
jelnk
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
jelnk
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
jelnk
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl